Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Kraftsamling mot hedersrelaterat våld

Publicerad

Regeringen har beslutat om en satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Nytt uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten får ett nytt uppdrag att förstärka sina insatser inom ramen för arbetet med regeringens nationella strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Insatserna kommer att inriktas på kunskap och utbildning och ha ett särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och barns situation. Ett barnrättsperspektiv, inte minst insatser tidigt i barnets liv, är centralt i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Inom ramen för uppdraget ska myndigheten ta fram en forskningsöversikt över våldsförebyggande arbete i Sverige, inklusive arbetet i skola och föreningsliv, när det gäller hela området mäns våld mot kvinnor. I arbetet ska relevanta forsknings- och kunskapsluckor identifieras.

Förstärkning av arbetet mot könsstympning

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag med att arbeta mot könsstympning förstärks med 1 miljon kronor. Uppdraget syftar till att hitta effektiva arbetssätt för att ändra attityderna och beteenderna gällande könsstympning av flickor och kvinnor och att sprida dessa arbetssätt till relevanta aktörer.

Regional förstärkning i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Insatserna i länen för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck förstärks med 20 miljoner kronor som går till länsstyrelsernas regionala uppdrag inom området. Medlen ska bland annat gå till att utveckla verksamheten med regionala kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra till stöd för barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas, för hedersrelaterat våld och förtryck. Regionala resurscentra samlar kunskap och kompetens kring hedersrelaterat våld och förtryck. Genom regeringens beslut kan fler län utveckla sådana verksamheter.

Stödet ska också användas för att stärka kunskaperna på chefsnivå hos aktörer som i sitt arbete kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck.

– Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är några av våra största samhällsproblem. Vi måste öka kompetensen och kunskapen om våldet. Jag är därför glad över att regeringen nu har beslutat om flera viktiga satsningar inom detta område. Att verksamheten med regionala resurscentra ska utvecklas är oerhört betydelsefullt, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för regeringens arbete mot segregation och diskriminering. 

Uppdrag till Länsstyrelsen i Östergötland

Länsstyrelsen i Östergötland får dessutom en särskild förstärkning om 12 miljoner kronor för sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen i Östergötland ska bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor. Medlen ska bland annat gå till länsstyrelsens stödtelefon och till webbstöd om hedersrelaterat våld och förtryck till yrkesverksamma.

För frågor, kontakta pressekreterare Nicole Goufas.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?