Pressmeddelande från Finansdepartementet

Krav på klimatdeklaration ska minska klimatpåverkan från byggnader

Publicerad

Regeringen har i dag gett Boverket i uppdrag att förbereda införandet av krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

På uppdrag av regeringen lämnade Boverket i juli 2018 ett förslag om att införa ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av vissa byggnader. I januariavtalet framgår att minimikrav ska ställas vid byggande utifrån ett livscykelperspektiv.

- Klimatavtrycket vid bostadsproduktion är en stor utsläppskälla. Vi kommer nu kunna styra mot en minskad klimatpåverkan och på sikt ställa minimikrav på aktörerna inom bostadssektorn, säger bostadsminister Per Bolund.

För att berörda aktörer ska ha förutsättningar att leva upp till kravet behöver vissa förberedande åtgärder vidtas. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att under 2019 inleda ett förberedande arbete för att underlätta ett införande.

Boverket ska:

  • utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader,
  • utveckla ett klimatdeklarationsregister som kan användas när kravet på klimatdeklaration träder ikraft,
  • utveckla informations- och vägledningsunderlag, samt
  • ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för klimatpåverkan.

Införandet omfattas av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Kravet ska gälla fr.o.m. 1 januari 2022.

Uppdraget ska redovisas i samband med myndighetens årsredovisning för 2019.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00