Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kunskapsstöd ska stärka säkerheten på HVB för barn och unga

Publicerad

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett kunskapsstöd vad gäller omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete för personal på Hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga.

– Personal på HVB ska tillgodose de placerade barnens behov av omsorg, tillsyn och uppsikt. Det handlar om barn som många gånger också har ett omfattande behov av vård. Socialstyrelsens kunskapsstöd är viktigt för att ytterst ge en tryggare miljö för de barn och unga som samhället tar ansvar för, säger socialminister Lena Hallengren.

Bakgrunden till regeringens uppdrag är att det i tillsynen av HVB för barn och unga har uppmärksammats att det förekommit olämpliga skydd- och begränsningsåtgärder. Vägledning kring vad personal får göra för att skydda barn från att komma till skada samt hur konflikter kan förebyggas har också efterfrågats av bland annat företrädare för HVB.

För att underlätta för verksamheterna att omsätta kunskapsstödet i praktiken har Socialstyrelsen utöver kunskapsstödet även tagit fram en studiehandledning samt en individuell webbutbildning som är anpassad för baspersonal.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter