Innehållet publicerades under perioden

-

Jennie Nilsson har entledigats, landsbygdsminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern medverkar vid FAO-konferens i Rom

Publicerad

Den 22-29 juni möts ministrar från hela världen i samband med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) konferens i Rom. Landsbygdsminister Jennie Nilsson deltar 24-26 juni och representerar Sverige under konferensen som är FAO:s högsta beslutande organ. Temat för årets konferens är migration, jordbruk och landsbygdsutveckling.

Under söndagen fattade FAO beslut om att utse Qu Dongyu från Kina till generaldirektör för nästkommande mandatperiod 2019-2023. Konferensen ska under veckan därutöver fatta beslut om organisationens budget och arbetsprogram för perioden 2020-2021. Jennie Nilsson kommer under konferensen också att träffa FAO:s ledning samt ministrar från Elfenbenskusten, Ghana, Kina och Norge.

Sveriges förhoppning är att FAO under konferensen ska anta en resolution om antimikrobiell resistens (AMR). Sverige har varit ett av de mest drivande länderna i framtagandet, både i beslutet att en resolution ska tas fram och i förhandlingsarbetet gällande innehållet.

– Det ökande antalet hungrande i världen, klimatförändringar och antimikrobiell resistens (AMR) är globala hot som vi måste motverka tillsammans. Vi måste också med gemensamma krafter skapa förutsättningar till en dräglig tillvaro för alla de människor som drabbas. Det är viktigt för mig och den svenska regeringen att understryka Sveriges starka engagemang för FN och det gemensamma arbetet genom Agenda 2030 och Parisavtalet. FAO är en central aktör i detta arbete, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om FAO

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, är ett av Förenta nationernas äldsta organ och leder FN:s och det internationella samfundets arbete för att utrota hungern och trygga livsmedelsförsörjningen i världen. Vartannat år möts FAO:s medlemsländer för att fatta beslut om organisationens budget och program för kommande period.

Sverige är starkt engagerade i FAO och är en av de största givarna av frivilliga bidrag. Sverige har också en svensk FAO-kommitté med representanter från myndigheter, civilsamhälle, privat sektor och akademien. Statssekreterare Per Callenberg leder arbetet i kommittén.