Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Läsa-skriva-räkna-garantin blir verklighet – tar plats i läroplanen

Publicerad

Den 1 juli 2019 börjar reformen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Garantin ska säkerställa att alla elever som behöver stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet tidigt får det i svenska, svenska som andraspråk och matematik. I dag har regeringen fattat beslut om ändringar i läroplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan som innebär att läsa-skriva-räkna-garantin synliggörs i läroplanen.

– Svensk skola har under lång tid satt in stöd för sent. Med läsa-skriva-räkna-garantin ges lärarna konkreta verktyg för att mer likvärdigt sätta in stöd. Våra yngsta elever ska få rätt stödinsatser i rätt tid, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Ändringen i läroplanerna för de skolformer som berörs av garantin för tidiga stödinsatser består av en hänvisning till skollagen som synliggör innebörden av garantin. Syftet med ändringen är att de styrdokument som lärarna arbetar med ska ge tydlig information om garantin.

Kontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg