Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lena Hallengren deltar på ministerrådsmöte i Luxemburg

Publicerad

Fredagen den 14 juni deltar socialminister Lena Hallengren vid EU:s ministerrådsmöte för sysselsättning och socialpolitik (EPSCO) i Luxemburg.

Vid mötet kommer bland annat bekämpning av antibiotikaresistens och investeringar för att omvandla och förbättra hälso- och sjukvårdssystemen att tas upp.

Under det rumänska ordförandeskapet har rådsslutsatser om antimikrobiell resistens (AMR) tagits fram. Dessa förväntas antas vid rådsmötet.

 – Antibiotika ska inte finnas tillgängligt för konsumenter utan recept. Det är också mycket viktigt att vidta ytterligare åtgärder när det gäller antimikrobiella rester i miljön, säger socialminister Lena Hallengren.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter