Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern ledde idag möte i Folkrätts- och nedrustningsdelegationen

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström ledde idag det första mötet i Folkrätts- och nedrustningsdelegationen under innevarande mandatperiod.

På dagordningen fanns bland annat regeringens nedrustningsinitiativ, hanteringen av FN-konventionen om kärnvapenförbud samt förberedelser inför den 33:e Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen. I delegationen ingår folkrätts- och nedrustningsexperter från departement, myndigheter, riksdag, civilsamhälle och akademin.

Delegationen bidrar till regeringens långsiktiga arbete med att främja folkrätten och nedrustning, frågor som är särskilt angelägna i ljuset av det utmanande omvärldsläget.

Delegationen förväntas sammanträda två till tre gånger per år.

Kontakt