Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Mikael Damberg till RIF-råd i Luxemburg

Publicerad

Den 6–7 juni besöker inrikesminister Mikael Damberg Luxemburg för att delta på Rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF) tillsammans med sina kollegor inom EU.

Mikael Damberg kommer bland annat att delta i en diskussion om framtiden för EU:s brottsbekämpande insatser samt anta förhandlingsmandat för framtida diskussioner om tillgång till elektronisk bevisning mellan EU och USA. Förhandlingsmandatet ska bemyndiga EU att förhandla ett avtal med USA om tillgång till elektronisk bevisning.

På fredagen står inrikesminister Mikael Damberg värd för ett informellt möte för att bland annat återrapportera från måndagens expertmöte om eventuell tribunal eller annan rättslig mekanism för ansvarsutkrävande för brott begångna i konflikterna i Syrien respektive Irak.

Ministrarna kommer också att få en lägesrapport över arbetet om inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet (Eppo).

Presskontakt

Mikael Grinbaum
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00