Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsdepartementet ingår samförståndsavtal med Sydkorea

Publicerad

Den 14 till 15 juni reser Sydkoreas president Moon Jae-in och hans hustru Kim Jung-sook till Sverige för ett statsbesök tillsammans med flera ministrar ur den sydkoreanska regeringen och en stor näringslivsdelegation. I samband med besöket ingår Näringsdepartementet två samförståndsavtal med sydkoreanska motparter, som signeras av näringsminister Ibrahim Baylan.

Tillsammans med sina sydkoreanska motparter signerar näringsministern på lördag två samförståndsavtal mellan Sverige och Sydkorea. Ett av avtalen rör samarbete om startup-företag och små- och medelstora företag och ingås med Sydkoreanska ministeriet för startups och små och medelstora företag (Ministry of Startups and SME, MSS). Avtalet innefattar olika former av erfarenhetsutbyte, delning av information och samarbete kring bland annat jämställdhetsfrågor. En viktig del av avtalet gäller etableringen av ett ”Korean Startup Center” i Sverige, som ska underlätta etablering och utbyten för innovativa snabbväxande startup-företag från såväl Sydkorea som Sverige.

Det andra samförståndsavtalet rör samarbete inom industri, teknologi, innovation och företagande och ingås med Sydkoreanska handels-, industri- och energiministeriet (Ministry of Trade, Industry and Energy, MOTIE). Avtalet innefattar teknologiskt samarbete, erfarenhetsutbyte kring policyutveckling, jämställdhet, mobilitets- och kompetensutbyten, samt underlättande av FoU-samarbeten inom privat sektor. Avtalet innebär också inrättandet av en kommitté för industriellt samarbete för att underlätta dialogen mellan länderna.

– Som två av världens mest innovativa länder har Sverige och Sydkorea mycket att lära av varandra och många skäl att samarbeta kring ny teknik, digitalisering och hållbarhetsfrågor. Jag är därför glad att vi nu fördjupar samarbetet mellan våra länder och ingår samförståndsavtal inom två viktiga områden: innovativa startup-företag samt industri- och tekniksamarbete, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Under 2019 firar Sverige och Sydkorea 60 år av diplomatiska förbindelser. Banden mellan Sverige och Sydkorea är mycket goda med många gemensamma intresseområden såsom ny teknik, innovation och hållbarhetsfrågor.

Sydkorea är ett av världens mest innovativa länder och toppar regelbundet olika listor som mäter länders innovationsförmåga. Landet är Asiens fjärde största ekonomi, Sveriges tredje största exportmarknad i regionen och en av regeringens 26 prioriterade marknader.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi. 

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi