Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern deltar på Industrirådets sammanträde

Publicerad

Idag, måndag den 10 juni, deltar näringsminister Ibrahim Baylan på Industrirådets sammanträde för att träffa rådets medlemmar inför nästa industrisamtal i september och för att föra fram regeringens industripolitik.

Tid:
Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Industrirådet är tillsatt av parterna bakom Industriavtalet för att följa och främja tillämpningen av avtalet och i övrigt behandla frågor som syftar till att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda.

Under mötet kommer Ibrahim Baylan att betona vikten av samarbete för att lösa de utmaningar som Sverige och världen står inför.

– Näringslivet och industrin är central för Sverige. Det gläder mig därför att se viljan i den svenska industrin att kroka arm och arbeta tillsammans för att klara den omställning vi står inför och i många fall redan befinner oss i, både vad gäller digitalisering och hållbarhet. Klarar vi den gröna omställningen kommer vi att stärka svensk konkurrenskraft, men vi måste också förmedla en framtidstro, att människor har en plats vid en digitalisering och elektrifiering av samhället, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi. 

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi