Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Naturvårdsverket ska utreda alternativ finansieringslösning av klövvilt

Publicerad

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att utreda och lämna förslag på områdesfinansiering av klövvilt som en alternativ finansieringslösning till dagens system med fällavgifter. Uppdraget syftar till att bidra till en långsiktig och stabil finansiering av länsstyrelsernas förvaltning.

Det nuvarande systemet med fällavgifter innebär stora skillnader i finansieringen av länsstyrelsernas kostnader. Kostnader för systemet minskar eller ökar inte i samma takt som avskjutningens storlek. Naturvårdsverket har i tidigare uppdrag rörande finansiering av älgförvaltningen fört fram att en alternativ finansieringslösning skulle kunna vara en avgift per registrerat område, så kallad områdesfinansiering.

Regeringen är av uppfattningen att en områdesfinansiering skulle kunna bidra till att uppnå en långsiktig och stabil finansiering av länsstyrelsernas förvaltning. Naturvårdsverket ges därför i uppdrag att utreda och lämna förslag på områdesfinansiering av klövvilt, främst älg och kronhjort.

– Utifrån faktorer som regionalt självbestämmande, fällavgifternas långsiktiga osäkerhet och den långsiktiga utvecklingen mot flerartsförvaltning kan områdesfinansiering ha fördelar jämfört med nuvarande modell med fällavgifter. Det är därför som vi nu uppdrar åt Naturvårdsverket att utreda denna alternativa finansieringslösning säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2020.

Kontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00