Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nolltolerans ska råda mot sexuella trakasserier inom svensk skola, utbildning och forskning

Publicerad

I dag, tisdag den 18 juni, träffar utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, utbildningsaktörer för ett uppföljningsmöte om regeringens insatser med anledning av #metoo.

Regeringen har tidigare bjudit in till samtal om #metoo och skolan, och bland annat gett Skolverket 50 miljoner kronor för att stärka sex- och samlevnadsundervisningen och skolans arbete mot sexuella trakasserier. Skolverket har fördelat 30 miljoner kronor till aktörer i civilsamhället som på olika sätt stöttar skolans arbete med #metoo.

– Många av vittnesmålen i #metoo beskrev övergrepp och kränkningar som aldrig ska tolereras i skolan. Genom att arbeta tillsammans med myndigheter och civilsamhället kan vi nå den långsiktighet som behövs i frågorna, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringen har också gett Universitets- och högskolerådet i uppdrag att synliggöra lärosätens arbete för att förebygga sexuella trakasserier.

– Svensk högskola och forskning håller världsklass, men på detta område finns det fortfarande mer att göra. Regeringen kommer att hålla i och fortsätta att arbeta för ett svenskt utbildningssystem fritt från sexuella trakasserier, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg
Nora Suni
tf pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-131 24 59
e-post till Nora Suni