Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nolltolerans ska råda mot sexuella trakasserier inom svensk skola, utbildning och forskning

Publicerad

I dag, tisdag den 18 juni, träffar utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, utbildningsaktörer för ett uppföljningsmöte om regeringens insatser med anledning av #metoo.

Regeringen har tidigare bjudit in till samtal om #metoo och skolan, och bland annat gett Skolverket 50 miljoner kronor för att stärka sex- och samlevnadsundervisningen och skolans arbete mot sexuella trakasserier. Skolverket har fördelat 30 miljoner kronor till aktörer i civilsamhället som på olika sätt stöttar skolans arbete med #metoo.

– Många av vittnesmålen i #metoo beskrev övergrepp och kränkningar som aldrig ska tolereras i skolan. Genom att arbeta tillsammans med myndigheter och civilsamhället kan vi nå den långsiktighet som behövs i frågorna, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringen har också gett Universitets- och högskolerådet i uppdrag att synliggöra lärosätens arbete för att förebygga sexuella trakasserier.

– Svensk högskola och forskning håller världsklass, men på detta område finns det fortfarande mer att göra. Regeringen kommer att hålla i och fortsätta att arbeta för ett svenskt utbildningssystem fritt från sexuella trakasserier, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg
Nora Suni
tf pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-131 24 59
e-post till Nora Suni

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.