Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nu inleds nästa fas i innovationssamarbetet mellan Sverige och Frankrike

Publicerad

När statsminister Stefan Löfven idag mötte Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris uppdaterades och fördjupades ländernas strategiska partnerskap för innovation, digital omvandling och gröna lösningar. När partnerskapet slöts mellan regeringscheferna i Göteborg i november 2017 enades man om att Sverige och Frankrike behöver arbeta tillsammans inom ett antal strategiska områden för att bättre möta den digitala omvandlingen och klimatomställningen.

Syftet med det svensk-franska partnerskapet är att arbeta tillsammans för att genom innovation möta utmaningarna i övergången till ett mer hållbart välfärdssamhälle, skapa nya jobb och bevara den sociala sammanhållningen. Nu fördjupas innovationssamarbetet för de kommande två åren, bland annat kring hållbar utveckling inom AI, 5G och för en fossilfri transportsektor genom utveckling av batterier och el-vägar. Ett gemensamt mål att uppnå inkluderande klimatneutrala städer 2030 och satsning på svenska och franska småföretags innovationskraft är också i fokus för samarbetet.

Partnerskapet med Frankrike knyter också an till gemensamma prioriteringar för en ny europeisk industripolitik där grön omställning och digitalisering är i fokus.

– Det är naturligt att vi samarbetar för att dra nytta av digitaliseringen och snabba på den gröna omställningen genom satsningar på till exempel artificiell intelligens och batterier, områden där Sverige tillsammans med de största EU-länderna ligger långt fram. De är centrala för en europeisk industristrategi, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Som värdländer för två internationella forskningsinfrastrukturer - ESS i Sverige och ITER i Frankrike – kommer länderna att samverka för att framgångsrikt utveckla och driva dessa storskaliga anläggningar för världsledande forskning och innovativa lösningar för klimatomställningen och för en mer konkurrenskraftig industri i Europa.

– Vi har lagt en god grund i samarbetet med Frankrike. Det känns därför mycket positivt att tillsammans nu ta nästa steg och kraftsamla på ett antal strategiska områden. Våra världsledande företag, start-ups, framstående lärosäten och institut, våra myndigheter med flera, är nyckelspelare i detta samarbete. Bara genom nära samverkan kan vi uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling och leva upp till Paris-avtalet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi