Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny gemensam plan ska stärka turismsamarbetet i Norden

Publicerad

Nordens nya turismplan godkändes i torsdags vid Nordiska ministerrådets möte i Reykjavik. I planen prioriteras mer samarbete kring digitalisering och innovation för att stärka konkurrenskraften i branschen, stärkt profilering av Norden på långväga marknader och mer samarbete för att skapa goda ramvillkor för hållbar turism.

Bakgrunden till den nya planen som ska gälla för åren 2019-2023 är att turismnäringen växer starkt i Norden och får allt större betydelse för de nordiska ländernas ekonomier och sysselsättning. Den positiva utvecklingen innebär också utmaningar, inte minst för miljön. Det har fått de nordiska näringsministrarna att prioritera upp turismsamarbetet.

I turismplanen föreslås ökade satsningar på digitalisering och utveckling av så kallade smarta destinationer via nya innovationer, samt en effektivisering av samarbetet kring statistik och analyser. I planen nämns också analys av de nordiska regelverken för att identifiera utvecklingsområden.

Hållbarhet lyfts fram som ett särskilt område där ökat samarbete kan ge synergier för de nordiska länderna. Nordiska ministrar uppmanas att komma med prioriteringar för samarbete kring hållbar turism. Ett förslag i turismplanen är att ta fram en färdplan för hållbar turism där man definierar mål och insatser inom utvalda områden. I planen sägs också att det finns en enorm potential i samordnad marknadsföring på långväga marknader, såsom Kina, Indien och USA, där man ofta ser Norden som en helhet i stället för som enskilda länder.

– Norden blir i snabb takt allt mer attraktivt som turistdestination och vi behöver därför jobba mer strategiskt tillsammans på det sätt som turismplanen ger uttryck för. Vi ska bygga vidare på våra styrkor tillsammans med branscherna inom besöksnäringen och ta oss an de utmaningar som våra nordiska länder möter gemensamt, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

En nordisk arbetsgrupp ska nu tillsättas med uppgift att följa implementeringen av turismplanen och samordna nordiska insatser som går i denna riktning.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi. 

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.