Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Ny ledamot i Elsäkerhetsrådet höjer rådets kompetens

Publicerad

I dag har energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman beslutat att utse Ulf Melin, elsäkerhets- och arbetsmiljökoordinator vid E.ON och ordförande i Energiföretagen Sveriges utskott för hälsa, miljö och säkerhet, till ledamot av Elsäkerhetsrådet, Elsäkerhetsverkets insynsråd.

- Ulf Melin kommer att vara till stor nytta i arbetet med regeringens arbetsmiljöstrategi och nollvisionen mot dödsolyckor i arbetslivet, säger energiminister Anders Ygeman.

I samband med att Ulf Melin utses entledigas även Johanna Rosenlind som avslutar sin tjänst på Energiföretagen Sverige.

Ulf Melins förordnande gäller från 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2022.

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson