Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Peter Eriksson deltar på EAT STOCKHOLM FOOD FORUM

Publicerad

Den 12-13 juni äger EAT Stockholm Food Forum rum på Annexet vid Globen i Stockholm. Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, inledningstalar och Sverige är co-host tillsammans med EAT Foundation.

Cirka 1 000 deltagare är anmälda - politiker, forskare, näringsliv och civilsamhället och kommer tillsammans med ett 50-tal talare att diskutera och debattera;

  • Vad vi bör äta för att klara de planetära gränserna och vår hälsa,
  • Hur vi kan ställa om matproduktionen på ett positivt sätt,
  • Vilka konsekvenser detta får för bl.a. haven som ekosystem och källa till framför allt protein,
  • Hur vi kan minska matsvinnet?

– Allt fler människor inser sambandet mellan vad vi äter, hotet mot den biologiska mångfalden och klimatförändringarna. Världens matproduktion står för en tredjedel av världens utsläpp av växthusgaser och 70 procent av sötvattenanvändningen. Vad och hur vi odlar är dessutom avgörande för den biologiska mångfalden i världen.

Globalt lider 820 miljoner människor av hunger varje dag, 150 miljoner barn lider av långfristig hunger som påverkar deras växt och utveckling och 50 miljoner barn lider av akut hunger på grund av otillräckligt mängd mat. Samtidigt lider över 2 miljarder människor av övervikt och fetma, och icke-smittsamma sjukdomar så som diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar är bland de främsta dödsorsakerna i världen.

Jordbruk upptar nära 40 procent av världens landmassa, vilket gör ekosystem relaterade till jordbruk till världens största territoriella ekosystem.

 

Bakgrundsinformation:

EAT Foundation är en privat icke vinstdrivande aktör som framför allt lyfter kopplingarna mellan mat, hälsa och klimat. EAT Foundation bildades 2013 av Stordalen Foundation och Stockholm Resilience Center (SRC). Stiftelsens grundare och ordförande är Gunhild Stordalen. Johan Rockström ingår i Board of Trustee och är en aktiv co-chair. EAT syftar till att öka kunskapen om matens betydelse såväl ur ett hälso- som ett klimatperspektiv. Man eftersträvar ett partnerskap och samverkan mellan forskare, näringsliv och politiker.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00