Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Demokrativillkorsutredningen presenterar sitt betänkande

Publicerad

Måndagen den 17 juni överlämnar Demokrativillkorsutredningen sitt betänkande till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Den särskilda utredaren Karin Almgren kommer att presentera förslagen i betänkandet.

Tid:
Plats: Lilla Pressrummet, ingång från Rödbodgatan 6.

Insläpp från kl 9.30.

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.
Pressträffen är bara öppen för media.

Anmälan sker till Boris Vasic via e-post. Ta med presslegitimation.

Kontakt

Boris Vasic
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning (Dir. 2018:19)

Utredningen har haft i uppdrag att se över demokrativillkoren för den statliga bidragsgivningen till det civila samhällets organisationer. Syftet med utredningen har varit att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter.