Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

PTS ska konkretisera utformningen av framtidens stödinsatser för bredbandsutbyggnaden

Publicerad

Regeringen har i dag, i Post- och telestyrelsens regleringsbrev, gett myndigheten i uppdrag att främja utbyggnaden av snabbt bredband och konkretisera hur framtidens stöd för utbyggnaden av snabbt bredband skulle kunna utformas på ett effektivt sätt.

PTS presenterade i november 2017 ett förslag om en centralt styrd nationell stödordning för bredbandsutbyggnad där offentliga aktörer gör kartläggningar och prioriteringar över de områden som behöver stöd samt konkurrensutsätter bredbandsutbyggnaden.

Nu får PTS i uppdrag att utifrån det tidigare förslaget konkretisera hur framtida stödinsatser ska kunna utformas på ett effektivt sätt.

PTS ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 17 januari 2020.

Bakgrund

Enligt januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna är målet att 95 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till snabbt bredband redan år 2020. På längre sikt har regeringen i sin bredbandsstrategi formulerat målet om att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson