Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen beslutar att avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att Skogsstyrelsen ska avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen som regeringen tidigare gav myndigheten i uppdrag att genomföra.

Regeringen gav i maj 2018 Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper i syfte att identifiera, avgränsa och registrera nyckelbiotoper i hela landet.

För regeringen är det prioriterat att den svenska skogsnäringen ska vara hållbar och växande. I den sakpolitiska överenskommelse som regeringen ingått med Centerpartiet och Liberalerna, januariavtalet, står bl.a. att naturvården fortsättningsvis ska stärkas på sätt som bygger på legitimitet hos de människor och verksamheter som berörs. I enlighet med avtalet avvecklas nu den utökade nyckelbiotopsinventeringen.

– Regeringen har ett tydligt uppdrag att värna och stärka den privata äganderätten till skogen. Beslutet att nu avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen är en viktig del i det arbetet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Fakta om nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är skogsområden med mycket höga naturvärden där det kan förväntas förekomma rödlistade arter. Ett utpekande av en nyckelbiotop innebär inte ett formellt skydd.