Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen fattar den 27 juni beslut om ett humanitärt paket omfattande totalt 425 miljoner kronor

Publicerad

De humanitära behoven i världen är rekordhöga, 132 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd och 70 miljoner befinner sig på flykt. Nu utökar regeringen sitt humanitära stöd för att möjliggöra en behovsbaserad, snabb och effektiv respons och samtidigt verka för stärkt kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet. Stödet innebär även att det kritiska arbetet i östra Kongo kan fortsätta för att få stopp på det på pågående ebolautbrottet.

- När antal humanitära kriser i världen ökar behövs en flexibel och effektiv finansiering. Detta är livsnödvändigt för att de drabbade inte ska behöva lida i onödan i väntan på att hjälpen ska nå fram. Detta motverkar vi genom att ge t.ex. kärnstöd till de stora humanitära organisationerna, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

I beslutet ingår 75 miljoner ytterligare till Sidas humanitära verksamhet, vilket möjliggör en utökad behovsbaserad humanitär respons till aktuella kriser. Ett utökat kärnstöd ges till Internationella rödakorskommittén (ICRC) 15 miljoner, FN:s kontor för humanitärt bistånd (UNOCHA) 15 miljoner samt stöd till Ebolaresponsen i Demokratiska Republiken Kongo genom Världshälsoorganisationen (WHO) 40 miljoner. Totalt 145 miljoner kronor.

Vidare görs en tidig utbetalning inom ramen för de fleråriga avtal som Sverige har ingått med FN:s humanitära organisationer: FN:s fond för katastrofbistånd (CERF) 70 miljoner, FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) 87 miljoner, Världslivsmedelsprogrammet (WFP) 76 miljoner och FN:s hjälporganisation för palestinska flyktningar (UNRWA) 47 miljoner. Totalt 280 miljoner kronor i tidiga utbetalningar.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.