Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen inför gula valsedlar vid alla val till riksdagen

Publicerad

Valsedelsfärgen vid alla val till riksdagen blir enhetlig. Valsedlarna ska alltid vara gula. Ändringen minskar risken för att valsedlar sammanblandas vid flera samtidiga val.

Valsedlar för ordinarie val till riksdagen är gula. För extra val till riksdagen, val till kommunfullmäktige och val till Europaparlamentet är valsedlarna vita. I dagsläget kan det därför uppstå situationer då vita valsedlar ska användas för flera samtidiga val. För att minska risken för att valsedlar med samma färg sammanblandas vid röstningen och rösträkningen ändrar regeringen färgen på valsedlar för extra val till riksdagen från vit till gul. Valsedelsfärgen ska vid alla val till riksdagen vara gul.

Ändringarna i valförordningen träder i kraft den 1 augusti 2019.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08-405 27 37
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh