Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Så ska lärare avlastas av lärarassistenter och andra yrkesgrupper

Publicerad

Regeringen har gjort stora satsningar på fler anställda i skolan. I vårändringsbudgeten för 2019 föreslår regeringen att 475 miljoner kronor ska anslås till ett statsbidrag för att fler lärarassistenter ska kunna anställas. Syftet är att lärarna i större utsträckning ska kunna fokusera på undervisningen. Nu får Skolverket i uppdrag att ta fram stödmaterial för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärare.

Stödmaterialet ska kunna ge vägledning till skolhuvudmän och rektorer om hur de kan avlasta lärarna genom att låta andra yrkesgrupper utföra vissa arbetsuppgifter. I uppdraget ska Skolverket identifiera vilka uppgifter som enligt skolförfattningarna behöver utföras av lärare, och ge exempel på vilka som kan utföras av andra. I uppdraget ingår också att ta fram lärande exempel på hur skolor med hjälp av andra yrkesgrupper har avlastat lärare. Arbetet med stödmaterialet ska genomsyras av att lärarna är ansvariga för att planera och genomföra undervisningen.

– Sverige ska vara ett starkt samhälle med höga ambitioner som kunskapsnation. Lärare med långa högskoleutbildningar ska ägna sin tid åt det som de är proffs på – att förbereda och utveckla sin undervisning så att eleverna kan få bättre stöd för sin kunskapsutveckling. Därför behöver svensk skola andra yrkesgrupper som kan avlasta lärarna, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Uppdraget, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, ges genom en ändring av Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2019 och ska redovisas senast den 28 februari 2020.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg