Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Satsningar på äldre med funktionsnedsättning viktig del av Allmänna arvsfondens 647 miljoner kronor 2018

Publicerad

Under 2018 fördelade Allmänna arvsfonden 647 miljoner kronor på 377 olika projekt. Totalsumman för de beslutade medlen är den näst högsta i Allmänna arvsfondens historia. Arvsfondsdelegationen bedriver bland annat den särskilda satsningen ”Ålder är inget hinder” under 2018–2021, som vänder sig till äldre med funktionsnedsättning samt deras anhöriga.

– Allmänna arvsfonden skapar unika möjligheter att utveckla nya verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Regeringens förhoppning är att den särskilda satsningen på äldre personer med funktionsnedsättning ska ge effekt framöver och bland annat öka delaktigheten för äldre i samhället, säger socialminister Lena Hallengren.

Under året startade nya projekt i samtliga län i landet. Flest ansökningar kom från föreningar i storstadsområdena. 174 miljoner kronor fördelades på projekt till förmån för barn under 12 år, 311 miljoner kronor till ungdomar 12–25 år och 162 miljoner kronor till personer över 25 år med funktionsnedsättning.

Allmänna arvsfondens historia går tillbaka till 1928, då arvsrätten i Sverige begränsades. Arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer med målet att skapa en bättre tillvaro för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Uppskattningsvis har över 9 000 projekt fått stöd ur fonden sedan 1970. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00