Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Specialpedagogik i fokus när Anna Ekström besöker Härnösand

Publicerad

I morgon, fredag den 14 juni, är utbildningsminister Anna Ekström i Härnösand för att besöka Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Kristinaskolan, en specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning.

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. På uppdrag av staten driver myndigheten även nio specialskolor runtom i landet. En av dessa är Kristinaskolan där Anna Ekström bland annat kommer att få en presentation av skolans fjärrundervisning i teckenspråk och träffa elever och personal.

Dagen fortsätter sedan på SPSM:s huvudkontor där ministern bland annat kommer att ta del av myndighetens arbete med specialpedagogisk rådgivning på distans till skolor och huvudmän samt de digitala tjänsterna Fråga en rådgivare och Hitta läromedel.

Tid för intervjuer finns – kontakta Anja L Sundberg.

Program

Tid: 10.00-11.20 Besöker Kristinaskolan
Plats: Kristinagatan 2 i Härnösand

Tid: 11.30-15.00 Besöker SPSM
Plats: Nybrogatan 14 C i Härnösand

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg