Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Stärkt stöd till ideella kvinno- och tjejjourer

Publicerad

Stödet till kvinno- och tjejjourer ska stärkas. Regeringen skjuter till ytterligare 40 miljoner kronor under 2019. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Ideella kvinno- och tjejjourer bedriver ett viktigt arbete med att ge stöd och skydd till kvinnor som har utsatts för våld. Regeringen bedömer att det finns ett behov av att fortsätta utveckla deras verksamhet.

Regeringen beslutade därför idag att Socialstyrelsen får fördela statsbidrag om ytterligare 40 miljoner kronor till kvinno- och tjejjourer för 2019. Medlen kan fördelas till både lokala organisationer och riksorganisationer.

Stödet kan användas till exempelvis rådgivning, samtalsstöd eller samtal och till att stödja kvinnor och flickor i sina kontakter med myndigheter. Även annat praktiskt stöd, information, kompetensutveckling och insatser för att förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor kan ingå i arbetet.

– Ideella kvinno- och tjejjourer bedriver ett mycket viktigt arbete genom att ge stöd och skydd till kvinnor och flickor som utsatts för våld, hot om våld, sexuella trakasserier eller andra övergrepp. Stärkta insatser för dessa kvinnor och flickor är viktiga för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Därför utökar regeringen nu anslaget till dessa organisationer, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen

För frågor, kontakta pressekreterare Nicole Goufas.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?