Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige en ledande aktör inom utvecklingssamarbetet

Publicerad

Sveriges bistånd har blivit granskat av OECD:s biståndskommitté DAC. Idag presenterade kommitténs ordförande Susanne Moorehead OECD-DAC:s slutsatser på ett seminarium i Stockholm. DAC beskriver Sverige som en ledande biståndspolitisk aktör med ett ambitiöst och inflytelserikt utvecklingssamarbete. De lyfter särskilt fram att Sverige är bra på att arbeta med konfliktprevention, klimatförändringar och jämställdhet.

– Sverige är en generös och principfast biståndsgivare och är världsledande inom jämställdhet. Det är imponerande att 87 procent av det svenska biståndet har som syfte att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt. För att bli än mer effektiva behöver Sverige vidareutveckla samordningen mellan humanitärt bistånd, långsiktigt utvecklingssamarbete och konfliktförebyggande, säger Susanne Moorehead.

– Det här får man ändå säga är en hyllning till det svenska internationella biståndet. Vi ger per capita mest bistånd i hela värden och vi är effektiva. Men idag finns det stora utmaningar när det gäller naturkatastrofer, klimatförändringar och våldsamma konflikter. Här behöver vi arbeta strategiskt och långsiktigt med alla våra samarbetsländer, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Vart femte år granskas Sveriges internationella utvecklingssamarbete av biståndskommittén (DAC) vid OECD.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00