Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sverige står värd för expertmöte om IS-tribunal

Publicerad · Uppdaterad

Måndagen den 3 juni deltar tjänstemän från bland annat Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna i ett expertmöte för att diskutera möjligheten att inrätta en tribunal eller annan rättslig mekanism för att lagföra personer som har stridit för terrorgruppen IS på plats i Syrien och Irak. Med anledning av mötet är inrikesminister Mikael Damberg tillgänglig för kommentarer.

Tid:
Plats: Bella, Rödbodgatan 6, Stockholm

Insläpp kl. 13:30. Medtag presslegitimation.

Ett stort antal länder inom EU har medborgare som har rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till terrorgruppen IS. Avstånden till bevis och vittnesmål utgör en utmaning för medlemsstaternas nationella rättssystem att lagföra dessa individer. En rättsskipning i regionen, genom en tribunal eller en annan rättslig mekanism, skulle kunna utgöra ett komplement till nationella rättsprocesser och bidra till ansvarsutkrävande för de brott som begåtts under konflikten i Syrien och Irak. I förlängningen skulle detta kunna leda till fler fällande domar. Sveriges regering har därför tagit initiativ till och står värd för ett möte med experter på tjänstemannanivå för att diskutera möjliga vägar framåt. Under mötet medverkar representanter från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Österrike, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Schweiz och Storbritannien samt företrädare från EU och UNITAD.

I anslutning till mötet är inrikesminister Mikael Damberg tillgänglig för kommentarer.

För anmälan till medietiden, kontakta presskommunikatör Joakim Höjer.

För mer information, kontakta pressekreterare Natali Sial eller Mikael Grinbaum.

Kontakt

Joakim Höjer
Presskommunikatör, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial
Mikael Grinbaum
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00