Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige står värd för konferens med ungdomsfokus inom ramen för ordförandeskapet i Barentsrådet

Publicerad

Onsdagen den 12 juni samlas ungdomar från Sverige, Finland, Norge och Ryssland i Luleå för att tillsammans med nationella och regionala företrädare samt experter diskutera konkreta och framåtblickande förslag på åtgärder för att öka ungdomars delaktighet och inflytande i Barentsregionen.

Tid:
Plats: Quality Hotel, Storgatan 17, Luleå

Ungdomsperspektivet har en central plats i det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet 2017 - 2019. I ordförandeskapsprogrammet framhålls särskilt att investera i ungdomars engagemang och delaktighet är en nyckel till en hållbar samhällsutveckling.

De slutliga förslagen i form av rekommendationer kommer att presenteras på Barentsrådets utrikesministermöte i oktober som också avslutar det svenska nationella ordförandeskapet.

Under mötet i Luleå kommer även reportageboken #BarentsBeingYoungHere, som består av intervjuer med ungdomar i regionen kring deras syn på levnadsvillkor och möjligheter att presenteras och diskuteras.

Representanter från media är välkomna att delta i evenemanget.

Mer information om arrangemanget finns på barentscooperation.org.

Kontakt

Eva Ekmehag
Utrikesdepartementet
Telefon 076-76 54 463
e-post till Eva Ekmehag