Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om arbetslöshetsförsäkringen

Publicerad

Regeringen har beslutat om att ge tilläggsdirektiv till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster. Beslutet om tilläggsdirektivet till utredningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Den 22 februari 2018 tillsatte regeringen utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster. Enligt direktiven till utredningen ska särskild utredare Maria Hemström bland annat analysera och lämna förslag till hur en arbetslöshetsförsäkring grundad på inkomster kan utformas. Utredaren ska även analysera och lämna förslag till hur villkoren i arbetslöshetsförsäkringen kan utformas så att fler kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning.

Regeringen har nu beslutat om att ge utredningen tilläggsdirektiv. Utredaren ges i uppdrag att även analysera och föreslå hur arbetslöshetsersättningen kan trappas ned tydligt i takt med arbetslöshetens längd.

Beslutet om tilläggsdirektiv till utredningen bygger på den överenskommelse som slöts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna om att ”Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med en flexicuritymodell och öppnas för fler som arbetat, baseras på inkomster och trappas ned samt fasas ut i takt med arbetslöshetens längd”.

Utredningstiden förlängs och uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 15 maj 2020.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00