Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth deltar i ministerrådet för transportfrågor

Publicerad

Den 6 juni, är infrastrukturminister Tomas Eneroth i Luxemburg för att delta i EU:s ministerråd för transportfrågor.

På agendan för rådsmötet är bland annat ett beslut om allmän inriktning för en förordning om elektronisk godstransportinformation (eFTI). Myndigheter i medlemsstaterna blir skyldiga att acceptera elektroniska frakthandlingar, skapa driftskompabilitet för it-system med de krav som ställs upp i förordningen.

Under dagen kommer även flera lägesrapporter att avlämnas. Bland annat kommer ministrarna att ta del av frågor som rör genomförandet av transeuropeiska transportnätverk (Smart TEN-T), ändringar i tågpassagerarförordningen och förslag till Europaparlamentet om användande av hyrda fordon.

I övrigt kommer ett antal aktuella lagstiftningsförslag att diskuteras.

Kontakt

Axel Lindersson
Politisk sakkunnig hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0926320
e-post till Axel Lindersson