Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth träffar USA:s transportminister

Publicerad

Nästa vecka träffar infrastrukturminister Tomas Eneroth USA:s transportminister, Elaine Chao i Washington DC. Syftet med resan är att förbereda den globala trafiksäkerhetskonferens som Sverige kommer att stå värd för i februari 2020.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth kommer också att besöka New York för att träffa FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed och stadens kommissionär för transport, Polly Trottenberg.

Sverige, nollvisionens ursprungsland, har av FN fått i uppdrag att nästa år stå värd för den tredje globala trafiksäkerhetskonferensen. Tomas Eneroth kommer att bjuda in beslutsfattare, aktörer, företag och organisationer från hela världen för att kraftsamla och diskutera hur trafiksäkerheten i världen kan bli bättre.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

3rd Ministerial Global Conference on Road Safety

Den 19–20 februari 2020 står Sverige värd för 3rd Ministerial Global Conference on Road Safety med tema Achieving Global Goals 2030. Syftet med konferensen är att följa upp och sammanfatta det globala trafiksäkerhetsarbetet som gjorts inom FN, WHO och dess medlemsländer, samt ge en inriktning för det fortsatta arbetet. Enligt FN:s resolution ska konferensen anta ”en framåtsyftande deklaration” om det globala trafiksäkerhetsarbetet. Målet med konferensen är att nå global enighet om riktlinjer för fortsatt internationellt samarbete kring trafiksäkerhet till år 2030. Konferensen och deklarationen bör resultera i tydliga rekommendationer för hur det globala trafiksäkerhetsarbetet bör bedrivas från 2020 och framåt.

Trafiksäkerhetskonferensen har tidigare arrangerats i Moskva 2009 och i Brasilia 2015. Konferensen är en avslutning på FN:s decennium för trafiksäkerhet.