Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tydligare förutsättningar för utländsk vårdpersonal vid kriser

Publicerad

Socialstyrelsen ska ta fram ett förslag till regelverk gällande behörighet för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal att verka i Sverige vid kriser. Det beslutade regeringen under torsdagen.

– I Sverige ska alla ha tillgång till en god hälso- och sjukvård, även i kristider och vid extraordinära händelser. Om det uppstår ett behov av att ta in extra resurser utifrån ska detta hanteras utifrån ett tydligt regelverk, säger socialminister Lena Hallengren.

Uppdraget ska ta sin utgångspunkt i Socialstyrelsens rapport från 2016 om förutsättningarna för att ge utländsk hälso- och sjukvårdspersonal behörighet att verka i Sverige vid kriser. Rapporten konstaterade att det inte finns en tydlig reglering av hur utländsk vårdpersonal ska kunna användas i Sverige, samt att en sådan reglering bör tas fram.

Socialstyrelsen ska även föreslå hur utländsk hälso- och sjukvårdspersonal redan innan en kris inträffar skulle kunna utses och ges behörighet att verka i Sverige.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2019. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 14 juni 2020.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter