Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tydligare regler ska främja donationer

Publicerad

Det behöver framgå av lag när och under vilka förutsättningar organbevarande behandling ska få ges till en döende patient. Det föreslår regeringens utredare Sten Heckscher som lämnat sitt betänkande Organbevarande behandling för donation (SOU 2019:26) till socialminister Lena Hallengren.

Sveriges befolkning har hög vilja att donera sina organ. Men antalet donationer är för lågt och köerna långa. Regeringens utredare Sten Heckscher, tidigare justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, lämnade i dag sitt betänkande Organbevarande behandling för donation (SOU 2019:26) till socialminister Lena Hallengren. Huvudfrågan har varit att analysera och lämna förslag till vilka medicinska insatser som ska kunna sättas in på en levande människa för att det ska bli möjligt för honom eller henne att donera organ efter döden.

Medicinska insatser till en döende patient är nödvändigt för organdonation efter döden. Sådana insatser ges i dag, men praxis varierar mellan olika sjukhus. Det är otydligt för patienter, anhöriga och personal vad man får göra och när man får göra det. Donationsutredningens förslag ska göra detta tydligt. Det ska framgå av lag när och under vilka förutsättningar organbevarande behandling ska få ges och vad behandlingen ska innefatta. Det är i huvudsak intensivvårdsinsatser som till exempel respiratorvård och medicinering.

En viktig förutsättning är att organbevarande behandling får inledas först efter att läkarna bedömt att livsuppehållande behandling inte ska inledas eller inte fortsätta, det vill säga när patienten är bortom räddning. Den organbevarande behandlingen ska få ges bara om den inte kan anstå till efter döden, inte medför mer än ringa skada eller ringa smärta och inte heller hindrar insatser för den möjlige donatorns egen skull.

– Jag hoppas att tydligare regler och bättre förutsebarhet ska ge patienter, anhöriga och vårdens personal trygghet och att det ska leda till fler donationer. På så vis kan fler liv komma att räddas, säger Sten Heckscher.

– Antalet organdonationer i Sverige behöver öka. Vi kommer nu att läsa igenom donationsutredningen noggrant och se hur vi bäst går vidare med förslagen, säger socialminister Lena Hallengren.

Kontakt

Sten Heckscher, särskild utredare
070-583 20 99

Mikael Lindström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-078 52 60