Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag ska främja framtidens internetstandard

Publicerad

I dag den 13 juni har regeringen gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att främja och följa införandet av standarden IPv6 (internetprotokoll version sex) genom insatser riktade till statliga myndigheter, kommuner och landsting.

- Det offentliga måste öka användandet av IPv6. Det är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv och det är nödvändigt för att säkerställa att internetadresserna räcker till, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Regeringen har gett PTS i uppdrag att tillhandahålla en uppdaterad vägledning som ska fungera som stöd till offentlig sektor i deras införande av IPv6. PTS ska också genomföra informationsinsatser för att främja införandet i denna sektor.

PTS ska även följa införandet av IPv6 i offentlig sektor och redovisa detta på en webbsida samt kartlägga hur tillhandahållandet av IPv6 i det fasta nätet utvecklas över tid.

PTS ska lämna en delredovisning 1 februari 2020 och en slutredovisning 1 mars 2021.  

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson

Fakta om IPv6

Internetprotokoll version sex (IPv6) är den senaste versionen av protokoll som låter internetansluten utrustning kommunicera med varandra. IPv6 kommer att ersätta det tidigare protokollet IPv4 eftersom de inte är kompatibla med varandra.

I Sverige är införandet av IPv6 lågt i jämförelse med andra liknande länder. Detta har påtalats av såväl OECD som regeringens Digitaliseringsråd. För att internet ska fortsätta vara ett globalt nät där internets tjänster är nåbara för internets användare behöver statliga myndigheter, kommuner och landsting ha stöd för såväl IPv4 som IPv6.