Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Utredning föreslår förbättrat skydd för totalförsvaret

Publicerad

Den parlamentariska kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet överlämnade den 4 juni sitt slutbetänkande Förbättrat skydd för totalförsvaret, SOU 2019:34, till försvarsminister Peter Hultqvist. Kommittén föreslår bland annat ett statligt kontrollsystem för överlåtelser och upplåtelser av egendom av väsentligt intresse för totalförsvaret.

Totalförsvarskommitténs ordförande Margareta Bergström och försvarsminister Peter Hultqvist.
Totalförsvarskommitténs ordförande Margareta Bergström överlämnade slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret till försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Josefin Freij / Regeringskansliet

Kommittén har haft i uppdrag att bedöma om det finns behov av nya regler om ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna och enskilda när det gäller skyddet för totalförsvarets intressen. Till uppdraget har också hört att överväga möjligheter till statlig förköpsrätt av viss fast egendom samt att bedöma om det behövs åtgärder för att åstadkomma ett ökat skydd för totalförsvaret vid överlåtelse och upplåtelse av viktigare infrastruktur, såsom hamnar, flygplatser, energianläggningar och förmedlingsstationer för telekommunikation.

- Totalförsvarets intressen behöver beaktas bättre i olika sammanhang och det behöver ske på olika sätt. Det pågår flera arbeten, både nationellt och inom EU, som kan leda fram till ett bättre legalt skydd för totalförsvaret. Våra förslag är anpassade så att de kan bli en viktig del av den utvecklingen, säger kommitténs ordförande Margareta Bergström.

Kommittén föreslår bland annat:

  • En ny lag om ett statligt kontrollsystem med möjlighet att villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av viss egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Det gäller hamnar, flygplatser och fastigheter i vissa områden som har väsentlig betydelse för det militära försvaret. Vidare får skyddade anläggningar som inrättats särskilt för behov inom civilt försvar, och som ägs av en kommun eller ett landsting, avvecklas, överlåtas eller upplåtas endast efter medgivande från staten.
  • En lagstadgad skyldighet för kommuner och landsting att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet.
  • Ett utökat uppdrag för länsstyrelser att bevaka totalförsvarets intressen i den fysiska planeringsprocessen.

- De senaste åren har vi haft ett antal situationer där det blivit tydligt att staten måste få bättre möjlighet att värna totalförsvarets intressen. Vi kommer nu att analysera kommitténs förslag och de kommer att vara ett viktigt underlag i arbetet med detta, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Kommittén har tidigare överlämnat delbetänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen, SOU 2018:26.

Presskontakt

Margareta Bergström
Ordförande i kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet
Mobil 070-378 30 33
e-post till Margareta Bergström
Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson