Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementets deltagande Almedalsveckan 2019

Publicerad

Samlad info om deltagare från utrikesdepartementet under Almedalsveckan 2019

Mer information om programmet finns på Almedalsveckans hemsida


Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson

Söndag 30 juni

15:15-15:45
”Sverige i Världen” (invigning)
Ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, kommer att delta under årets Almedalsvecka. Fokus kommer vara globala utvecklingsfrågor. Han kommer inleda veckan med att öppna Sidas scen: ”Sverige i världen”. Andra evenemang statsrådet kommer delta på är seminarium om biologisk mångfald tillsammans med Naturskyddsföreningen, feministisk utrikespolitik med paraplyorganisationen Concord och klimatomställning med fackets organisationen Union to Union, Han kommer även tala om biståndets roll för att hindra klimatförändringar och utrikesdepartementets demokratisatsning.
Arrangör: Sida
Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6.


Kabinettssekreterare Annika Söder


Måndag 1 juli

9.00-10.00
”Mer fred på jorden med kvinnor vid förhandlingsborden – eller?”
(seminarium)
Arrangörer: KtK och Försvarshögsklolan
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

15.00-16.00 
”En svensk kinastrategi – att tänka långsiktigt kring Kinas globala ambitioner” (seminarium)
Arrangörer: Utrikespolitiska Institutet, Uppsala Universitet
Plats: E-huset, Uppsala Universitet, Huvudentrén, Cramérgatan 3

17.00-18.00
”Efter IS – fredspriset och kvinnors utsatthet i konflikter” (seminarium)
Arrangör: PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Tisdag 2 juli

12.00-12.45
”Efter Jemensamtalen – vilka förutsättningar finns för fred?”
Arrangör: Folke Bernadotteakademin
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

14.30-15.15
”Israelisk säkerhet och palestinsk frihet – två problem, en lösning”
Arrangörer: Tro & Solidaritet
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43                    

 

Statssekreterare Niklas Johansson

Måndag 1 juli

“Global Trade and New Europe” (seminarium)
Arrangörer: Financial Times, Dagens industri, Citi

Teknikföretagen (seminarium)
Seminarium om bl.a. Exportstrategin.
Arrangör: Teknikföretagen

Tisdag 2 juli

”När får vi fossilfria exportkrediter?” (seminarium)
Arrangör: Naturskyddsföreningen

”Talent Mobility Seminar”
Seminarium om ökad talangrörlighet mellan Sverige och USA.
Arrangörer: AmCham Sweden & SACC-USA

Onsdag 3 juli

”Vad är Sveriges nästa stora livsmedelsexport” (expertpanel)
Arrangör: Livsmedelsföretagen

”Greater Copenhagen-samarbetet”
Panelsamtal om gränshinder och en integrerad arbetsmarknad i Öresundsregionen)
Arrangör: Greater Copenhagen

Torsdag 4 juli

Hållbart näringsliv; ”Hur tjänar vi pengar på hållbara affärer?” (seminarium)
Arrangörer: DI och Aktuell Hållbarhet

Intervju Institutet mot mutor – Intervjuas av Ulrik Åshuvud, Transparency Internationals Sveriges ordförande
Arrangör: Institutet mot mutor

 

Camilla Mellander, Enhetschef, Enheten för främjande och hållbart företagande

Fredag 5 juli

Hack for Sweden (Heldag)
Hack for Sweden är ett regeringsinitiativ som arbetar med medborgardriven innovation, dvs en demokratisering av innovationsprocessen som syftar till att lyssna på allas perspektiv och idéer. Hack for Sweden anordnar en heldag med fokus på Hållbar och medborgardriven innovation fredag 5 juli i Googles lokal i Almedalen. Talare är bl.a. representanter för OECD, svenska kommittén för Expo2020 m.fl.. Övriga paneldebattörer är bl.a. GD för Vinnova och DIGG samt representant för Business Sweden och OECD.

13:00-16:00
”Connecting minds, creating the future - En mer hållbar värld genom deltagande i Expo 2020?”
Årets ledord är “Connecting minds, creating the future” och svenska paviljongen på världsutställningen i Dubai Expo2020 har temat “Cocreation for innovation”. Sveriges deltagande i Expo2020 inkl. samarbetet med Hack for Sweden presenteras tillsammans med bland annat Camilla Mellander, UD, chef för enheten för hållbart företagande och Anders Lönnberg, Generalkommissarie, Kommittén för Sveriges deltagande i Expo 2020.
Arrangör: Hack for Sweden
Plats: Hästgatan 1

Jakob Kiefer, Ambassadör, Enheten för främjande och hållbart företagande

Torsdag 4 juli

9.30- 10:05
"De stora klivens taktik" 
Verksamheter och system ska förändras i grunden. Det räcker inte att skruva på energisystem, produktionsmodeller eller konsumtionsmönster så att de blir lite mer energieffektiva eller resurssnåla. Nu handlar det om att ta stora kliv. Digitalisering, exponentiella modeller och entreprenörer som tänker nytt. Här sätter vi de stora klivens taktik i fokus.
Arrangör: Aktuell Hållbarhet och Dagens industri
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

 

Anna Ekstedt, Ämnesråd, Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden, Familjekonfliktsatsningen

Onsdag 3 Juli

08:45-10:15
Bortförda barn
Ett av problemen som härrör från hederskulturen och som har varit svårt att hantera är bortförda barn. Föräldrar kan locka med en resa till hemlandet och sedan lämna barnet där. Vad kan Sverige göra för att hjälpa dessa barn?

Arrangör: Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF)Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a