Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström bjuder in till ministermöte om kärnvapennedrustning

Publicerad

Den 11 juni står utrikesministern värd för ett internationellt ministermöte i Stockholm om nedrustning och icke-spridningsfördraget (NPT). Det svenska initiativet blir det första mötet i sitt slag på många år och det internationella intresset är stort.

Regeringens mål är en kärnvapenfri värld, initiativet till nedrustningskonferensen är en viktig del i det arbetet. Syftet med tisdagens konferens är att diskutera hur regeringar tillsammans kan arbeta för att skapa politiskt tryck i nedrustningsfrågan och engagemang inför icke-spridningsfördragets (NPT) översynskonferens nästa år.

– Läget i världen är allvarligt just nu, risken för kärnvapenanvändning är större än på många år. Vi tar det här initiativet eftersom vi måste ta krafttag för nedrustning, säger utrikesminister Margot Wallström. NPT är grundbulten i det internationella nedrustnings- och ickespridningsarbetet. Kärnvapenstaterna har gjort viktiga åtaganden där och därför fokuserar vi på att diskutera just NPT när vi ses på tisdag. 

Diskussionerna i Stockholm kommer bland annat att handla om att minska kärnvapnens roll i doktriner, öka transparensen kring arsenaler och om åtgärder som minskar risken för användning av kärnvapen. Tanken är att den här typen av insatser ska bidra till att stärka förtroendet mellan länder och på så vis också till ett bättre samarbetsklimat inom nedrustningsdiplomatin.

– Vi måste mobilisera politisk vilja och öka trycket på att delta aktivt i nedrustningsarbetet inom ramen för NPT, säger utrikesminister Margot Wallström. Vi hoppas att tisdagens möte ska bidra till positiva framsteg i arbetet. 

De 15 inbjudna länderna är nedrustningsengagerade icke-kärnvapenstater från alla delar av världen med olika säkerhetspolitiska förutsättningar. Följande länder deltar: Argentina, Etiopien, Finland, Indonesien, Japan, Jordanien, Kanada, Kazakstan, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Republiken Korea, Schweiz, Spanien och Tyskland.

För redaktionen

Media behöver särskild ackreditering via UD för att delta vid presskonferensen, som äger rum efter mötet, och vid fototillfälle vid mötets inledning.  

Ansökan om ackreditering

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00