Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Utvecklingen går åt rätt håll – läraryrkets attraktivitet har stärkts

Publicerad

I dag släppte OECD rapporten TALIS 2018, en internationell studie om lärares och rektorers arbetsmiljö. Rapporten visar bland annat att Sveriges lärare överlag är nöjda med sitt arbete och att upplevelsen av läraryrkets status har ökat sedan den förra undersökningen genomfördes 2013.

– TALIS är ett glädjande besked för svensk skola som visar att vi är på rätt väg. Lärarna trivs bättre på jobbet och med sitt yrke jämfört med 2013, över 90 procent är på det stora hela nöjda med sitt arbete. Regeringen har gjort stora investeringar för att höja läraryrkets status, bland annat höjda löner genom Lärarlönelyftet. Andelen av lärarna som anser att yrket har hög status har fördubblats sedan den förra undersökningen. Det är positivt, även om mer behöver göras för att vi ska ta oss tillbaka till världens bästa och mest jämlika skola, säger utbildningsminister Anna Ekström.

TALIS, The Teaching and Learning International Survey, är en internationell studie som vänder sig till lärare och skolledare i grund- och gymnasieskolan. Syftet med studien är att öka kunskapen om lärandemiljöer och lärares och rektorers arbetsvillkor. Från Sverige deltog 555 skolor, 12 000 lärare och 600 rektorer.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg