Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Villkoren för idrottsgymnasierna ses över

Publicerad

Utbildningsminister Anna Ekström träffade i dag representanter för Riksidrottsförbundet, Skolverket och Skolinspektionen samt ett antal skolhuvudmän för att tala om idrottsutbildningar i gymnasieskolan. Under mötet informerade ministern om att regeringen nu kommer att avsätta resurser för att arbeta vidare med frågan på Utbildningsdepartementet.

– Min ambition är att elitidrottande ungdomar ska kunna kombinera elitsatsning med gymnasieutbildning. Samtidigt ser vi att det i dag finns flera problem med de gymnasiala idrottsutbildningarna, inte minst när det gäller grundprinciper som avgiftsfri skolgång och lika tillgång till utbildning. Detta var ett viktigt samtal, och nu tar vi de berörda parternas kloka synpunkter vidare för att komma fram till hur vi kan möta utmaningarna och säkra kvalitet, likvärdighet och kostnader för idrottsutbildningar i gymnasieskolan, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Kontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg