Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson talar vid ILO:s hundraårsjubileum i Genève

Publicerad

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommer mellan tisdag den 18 juni och onsdag den 19 juni att delta i ILO:s internationella arbetskonferens i Genève. Konferensen kommer bland annat förhandla om en konvention om våld och trakasserier i arbetslivet.

Internationella arbetskonferensens 108:e möte sker i Genève den
10 juni – 21 juni 2019. På konferensen deltar cirka 6000 delegater som representerar regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Konvention om våld och trakasserier

Under konferensen kommer det bland annat slutförhandlas en konvention och rekommendation om våld och trakasserier i arbetslivet. Dessa förhandlades första gången på ILO:s arbetskonferens sommaren 2018 och instrumenten ska slutbehandlas i år. Sverige är pådrivande för att konventionen röstas igenom på konferensen. 

God arbetsmiljö som mänsklig rättighet

Under konferensen kommer det behandlas en deklaration med anledning av organisationens hundraårsjubileum. Inom ramen för deklarationen kommer Sverige bland annat driva frågan att god arbetsmiljö för arbetstagare ska vara en mänsklig rättighet.

Ur programmet

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommer hålla ett anförande tisdag den 18 juni om Sveriges prioriteringar och agenda på arbetskonferensen.

Under vistelsen i Genève kommer Ylva Johansson även att besöka CERN för en presentation av CERN:s arbete och koppling till svenskt forskningssamarbete. Arbetsmarknadsministern kommer även att träffa partikelfysiklaboratoriets generaldirektör och svenska gästforskare på plats.

Fakta om ILO

Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organisation, ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO verkar för att främja sysselsättning och goda arbetsvillkor samt värna fackliga fri- och rättigheter och stärka samarbetet mellan oberoende arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. ILO är unikt genom att det leds av regeringar, arbetsgivare och arbetstagare. ILO grundades 1919. Organisationen har 187 medlemsstateter och mottog Nobels fredspris 1969.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.