Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde uppmärksammar handelns roll för hållbar utveckling och fattigdomsminskning

Publicerad

Utrikeshandelsminister Ann Linde deltar i konferensen Global Review of Aid for Trade som arrangeras av WTO och OECD i Genève den 3–5 juli. Med sitt deltagande vill Ann Linde stödja utvecklingsländers kapacitet att delta i internationell handel och möjlighet att dra nytta av handelns fördelar för hållbar utveckling och fattigdomsminskning.

- För att uppnå en inkluderande och hållbar global tillväxt behövs mer handel, inte mindre. När protektionismen tilltar är det därför viktigare än någonsin att Sverige står upp för utvecklingsländers möjligheter att dra nytta av handel. Regeringen verkar för en ökad fri och rättvis handel inte bara genom handelspolitiken, utan också genom det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet. Mitt deltagande i Genève visar på regeringens engagemang för fri och rättvis handel säger Ann Linde.

Ann Linde har en framträdande roll vid konferensen genom deltagande i flera paneler och seminarier, varav flertalet med fokus på handel och jämställdhet. Hon står bland annat värd för ett seminarium om hur jämställdhet kan integreras i handelsrelaterat utvecklingssamarbete, med deltagande av bland annat Världsbanken, Världstullorganisationen och motsvarande tullmyndigheten i Uganda. Handelsministern deltar också i en panel om e-handel.

Bakgrund

Det internationella initiativet Aid for Trade lanserades år 2005. Bakgrunden till initiativet var förståelse att det inte är tillräckligt med sänkta tullar för att utvecklingsländer ska integreras i världshandeln och kunna ta del av de fördelar detta ger. Det behövs också stöd för kapacitetsutveckling. Handelns betydelse för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning samt vikten av Aid for Trade bekräftas av Agenda 2030.

Utöver specifika handelsrelaterade mål kommer uttryckliga kopplingar till handel in under ett antal andra mål. Sverige har sedan starten varit mycket engagerat i initiativet Aid for Trade och är fortfarande en viktig givare av handelsrelaterat stöd. Förra året bidrog Sverige med 3,7 miljarder kronor. 

Konferensen Global Review äger rum vartannat år och har i år fokus på hållbarhet och inklusivitet under rubriken ”Supporting economic diversification and empowerment for inclusive, sustainable development through Aid for Trade”

Kontakt