Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Datainspektionen ska redovisa utvecklingen på integritetsområdet

Publicerad

Regeringen har beslutat att Datainspektionen vart fjärde år ska lämna en redovisning av utvecklingen gällande integritet på it-området till regeringen. Regeringen har för avsikt att använda redovisningen till att en gång per mandatperiod överlämna en skrivelse till riksdagen om utvecklingen på området.

– Att vi nu inför en återkommande redovisning i integritetsfrågor är viktigt för att regeringen, riksdagen och medborgarna ska kunna följa utvecklingen på området. Det ger ett värdefullt underlag till debatten om integritetsfrågor, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I dag har Datainspektionen i uppdrag att följa och beskriva utvecklingen på it-området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik. I delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? föreslog Integritetskommittén att det skulle införas en skyldighet för Datainspektionen att löpande lämna en redovisning på området till regeringen som i sin tur skulle lämna en skrivelse i ämnet till riksdagen.

Regeringen går nu vidare med Integritetskommitténs förslag och inför en skyldighet för Datainspektionen att vart fjärde år lämna en redovisning av utvecklingen gällande integritet på it-området till regeringen. Regeringen har för avsikt att på grundval av Datainspektionens redovisning överlämna en skrivelse per mandatperiod till riksdagen.

Förordningsändringen träder i kraft den 1 september 2019 och Datainspektionen ska lämna en redovisning till regeringen första gången senast den 1 oktober 2020.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa