Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett särskilt hedersbrott ska utredas

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om direktiv för att se över straffrätten när det gäller så kallade hedersbrott. Det handlar bland annat om att det bör införas en särskild brottsrubricering. Riksåklagaren Petra Lundh har utsetts till särskild utredare.

Att samhället reagerar kraftfullt mot alla former av hedersförtryck är av största vikt och är en viktig punkt i Januariavtalet.

Trots att viktigt arbete har bedrivits av flera regeringar i syfte att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck så finns det ett behov av att ytterligare utreda hur dessa brott bör hanteras straffrättsligt.

– Samhället ska se ytterst allvarligt på alla former av hedersrelaterat våld och förtryck, och det måste komma till uttryck i straffrätten säger justitie- och migrationsministern Morgan Johansson.

Regeringen har i dag tillsatt en utredning som ska se över straffansvaret för hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår att lämna förslag om en särskild brottsrubricering vad avser hedersbrott.

Direktivet har förhandlats med de partier som står bakom Januariavtalet; Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2020.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00