Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jennie Nilsson till Bryssel för jordbruks- och fiskeråd

Publicerad

Idag deltar landsbygdsminister Jennie Nilsson vid EU:s jordbruks- och fiskeråd i Bryssel. På agendan står bland annat fortsatta diskussioner kring EU:s framtida gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Finland, som tog över ordförandeskapet av Rumänien den 1 juli, väntas under mötet även redogöra för sitt arbetsprogram på jordbruks- och fiskeområdet.

I juni 2018 presenterade kommissionen reformförslagen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) för perioden efter 2020. Vid måndagens rådsmöte kommer det finska ordförandeskapet be ministrarna att specificera hur politiken ska utformas för att åstadkomma en högre miljö- och klimatambition.

– Regeringen välkomnar att det finska ordförandeskapet har utgångspunkten att miljö- och klimatambitionerna i CAP kan höjas. Vi anser att det finns ett behov av ökat fokus på innovation, kunskapsöverföring och investeringar för att utveckla jordbruket i en hållbar riktning, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Kommissionen förväntas under mötet ge en lägesbeskrivning av EU:s arbete kopplat till afrikansk svinpest (ASF) samt informera om arbetet med hållbart växtskydd. Kommissionen väntas också informera om ministermötet mellan EU och Afrikanska unionen som ägde rum i Rom den 21 juni, samt om problem med långa djurtransporter i alltför höga temperaturer.

Kontakt

Sara Khatemi
Tf. pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00