Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Kabinettssekreterare Annika Söder utnämnd till ny ordförande i Europeiska Fredsinstitutets styrelse

Publicerad

Kabinettssekreterare Annika Söder utsågs idag till ny ordförande i Europeiska Fredsinstitutets (EIP) styrelse. Kabinettssekreteraren efterträder Pekka Haavisto som i juni tillträdde som utrikesminister i Finland.

Institutet grundades våren 2014 av Sverige, Finland, Schweiz, Polen, Belgien, Luxemburg, Italien, Ungern och Spanien. Institutet ska bidra till att stärka Europeiska unionens globala roll för fred och medling. Institutet har sitt säte i Bryssel och har cirka 30 anställda och arbetar både med policyutveckling och konkret fredsbyggande och medling.  

Sveriges har stärkt sin kapacitet att bidra till inkluderande och hållbara fredsprocesser. En stödfunktion för dialog och fredsprocesser har etablerats vid Utrikesdepartementet i Stockholm. Syftet är att stärka Sveriges engagemang i att lösa konflikter. Genom samverkan med EIP stärks Sveriges förmåga att analysera, förebygga samt lösa konflikter samt ge stöd till EU inom dessa områden.

Annika Söder är fortsatt kabinettssekreterare på utrikesdepartementet.   

Presskontakt