Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström deltar i OSSE:s informella ministerrådsmöte i Höga Tatras, Slovakien

Publicerad

Den 9 juli samlas utrikesministrarna inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, för ett informellt ministermöte i Höga Tatras, Slovakien. Vid mötet ska ministrarna diskutera OSSE:s roll och aktuella säkerhetspolitiska utmaningar i regionen. Mötet leds av Slovakien som under 2019 innehar ordförandeskapet i OSSE.

– I tider som dessa, när den europeiska säkerhetsordningen utmanas och våra överenskomna principer och åtaganden bryts, är det viktigt att det sker en löpande säkerhetspolitisk dialog. För vår gemensamma säkerhet måste vi komma tillbaka till en situation där folkrätten och OSSE:s principer och åtaganden respekteras, säger utrikesminister Margot Wallström.

Sverige kommer vid mötet att betona OSSE:s viktiga roll för att upprätthålla det multilaterala systemet och den regelbaserade europeiska säkerhetsordningen genom befintliga överenskomna normer, principer och åtaganden i OSSE för att främja hållbar fred, stabilitet och säkerhet i Europa. Sverige kommer även att lyfta vikten av att diskutera OSSE:s möjligheter att bidra till en lösning på den konflikt som orsakats av Rysslands aggression i Ukraina.

Kontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 72 64
e-post till Jasmina Sofic