Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström till Toronto för reformkonferens om Ukraina

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 1-2 juli i en konferens om det Ukrainska reformarbetet. Syftet är att sammanföra ett brett spektrum av ukrainska politiker, civilsamhällesaktivister och företrädare för näringslivet med de länder som har störst engagemang i Ukraina. En rad internationella organisationer deltar också i mötet.

– Den här konferensen ger Ukraina och det internationella samfundet tillfälle att gemensamt fundera över hur vi på bred front kan hjälpa Ukraina att genomföra Associeringsavtalet med EU och att motverka polarisering, öka jämlikheten samt stärka tilliten till landets institutioner. Jag ser fram emot att diskutera arbetet framåt mot ett mer demokratiskt och framgångsrikt Ukraina, säger utrikesminister Margot Wallström.

Ukraina har under de senaste fem åren gjort stora framsteg i sitt reformarbete, trots att man utsatts för stora utmaningar i och med Rysslands olagliga annektering av Krim och aggressionen i östra Ukraina. Den ukrainska regeringen har genomfört stora delar av Associeringsavtalet med EU och blivit mer integrerat med EU:s inre marknad genom att anta lagar som ligger i linje med unionens regelverk. Samtidigt återstår mycket arbete för att bl.a. bekämpa korruptionen och stärka rättsstaten. Sverige är ett av de länder som bidrar med mest stöd till Ukrainas reformarbete på områdena demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och energieffektivisering samt marknadsutveckling. Stödet riktar sig både till den ukrainska förvaltningen och till civilsamhället.

Den första upplagan av reformkonferensen hölls i London 2017 och följdes upp i Köpenhamn i fjol. I år har värdskapet tagits över av Kanada och utrikesminister Freeland.

Presskontakt