Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya dataskyddsregler för behandling av personuppgifter vid oredlighet i forskning

Publicerad

Att pröva frågor om oredlighet i forskning kan innebära att en stor mängd personuppgifter måste hanteras. Nya dataskyddsregler ska därför göra det möjligt att behandla personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning samtidigt som människors fri- och rättigheter skyddas. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som beslutats i dag.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ställer upp regler för behandling av personuppgifter. En viss del av personuppgiftsbehandlingen kan ske med stöd i befintliga regler, men på några områden behövs kompletteringar. I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning för att möjliggöra behandling av personuppgifter vid prövning av oredlighet i forskning. De nya dataskyddsreglerna ska möjliggöra för alla myndigheter och organ som hanterar oredlighet i forskning  eller avvikelser från god forskningssed att behandla personuppgifter samtidigt som den enskildes integritet skyddas.

– Ska Sverige vara en ledande forskningsnation måste förutsättningar finnas för att allt ska gå rätt till. För mig är arbetet mot forskningsfusk och för att stärka forskningsetiken därför högt prioriterat, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Dataskyddsbestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00