Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nya nätdroger narkotikaklassas

Publicerad

Efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att narkotikaklassa fyra nya substanser. Dessutom klassificeras ytterligare fyra substanser som hälsofarlig vara.

– Myndigheter och rättsväsende måste hela tiden hålla sig uppdaterade kring nya hälsofarliga varor och rentav dödliga droger som säljs på internet. Varje dödsfall är en tragedi och alla delar av samhället måste göra sitt yttersta för att motverka dödligheten i narkotika, säger socialminister Lena Hallengren.

Substanserna 2-aminoindan, 1P-LSD, 4-metyl-alfa-PiHP och BMDP klassificeras som narkotika enligt lag om kontroll av narkotika samt narkotikastrafflagen, och förs därmed upp på förordningen om kontroll av narkotika. Samtliga substanser är beslagtagna och identifierade i Sverige. Rättsmedicinalverket har rapporterat om dödsfall kopplade till 2-aminoindan. Giftinformationscentralen har rapporterat om patientfall från sjukhus kopplade till 2-aminoindan och 1P-LSD.

2F-viminol, 4´-fluoro-4-metylaminorex, 1B-LSD och N-butylhexedron regleras som hälsofarlig vara enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, och förs därmed upp på förordning om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Samtliga substanser är beslagtagna och identifierade i Sverige.

Uppdelningen i narkotika och hälsofarliga varor beror oftast på att kunskapen om hälsoeffekterna är större hos de substanser som klassificeras som narkotika. Hälsofarliga varor behöver inte alltid vara mindre farliga. När effekterna blir mer kända kan hälsofarliga varor klassificeras om till narkotika.

Olovlig hantering av en hälsofarlig vara kan ge fängelse i upp till ett år. Straffen för olovlig hantering av narkotika är betydligt strängare: Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst tre år. För synnerligen grovt narkotikabrott är straffskalan fängelse i lägst sex och högst tio år.

Presskontakt

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter