Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

Publicerad

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag på nya regler om uppehållstillstånd för forskare och studerande inom högre utbildning. Förslagen ska genomföra EU:s student- och forskardirektiv och ett viktigt syfte är att stärka Sveriges attraktionskraft för högutbildade tredjelandsmedborgare som kan bidra med sin kompetens och kunskap.

– Bristen på kompetensförsörjning är ett av de största tillväxthindren i svenska företag i dag och internationella studenter och forskare är viktiga kunskapsbärare som bidrar till ett starkt samhälle. Därför är det viktigt att det finns goda förutsättningar för att attrahera dessa personer till Sverige. Samtidigt måste regelverket minimera risken för missbruk av systemet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
 
Regeringen föreslår därför att det ska införas särskilda uppehållstillstånd för forskning, studier inom högre utbildning, praktik med anknytning till högre utbildning, visst volontärarbete och au pair-arbete. De nya reglerna innebär bland annat att forskare som har avslutat sin forskning och studenter som har avslutat sina högskolestudier i Sverige ska få möjlighet att under ett år ha rätt att stanna kvar här för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att bedriva näringsverksamhet. Högskolestudenter har enligt de nuvarande reglerna en sådan möjlighet under sex månader, medan forskare helt saknar den möjligheten i dag. Prövningen av försörjningskravet nyanseras och möjligheterna ökar för studenter och forskare att beviljas längre uppehållstillstånd än ett år i taget.
 
Förslagen syftar till att locka fler studenter, forskare och andra högkvalificerade personer till Sverige och underlätta för dem som har utbildats i landet att stanna kvar och arbeta här. Direktivet ger även den som har ett svenskt uppehållstillstånd för forskning eller studier rätt att vistas i en annan EU- stat för att bedriva en del av sin forskning eller sina studier där.
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.